Nevyslovená pravda Rachel Maddow

Rachel Maddow je jedným z najviac hovorených spravodajcov v televízii. Jej vtip, vystupovanie a rozprávanie upútajú publikum aj na Rachel Maddow Show, ale ako dobre ju fanúšikovia poznajú? Nevyslovená pravda vás môže prekvapiť.